Chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trước 01/01/1999

Ngày hỏi:02/11/2018

Xin chào tất cả các bạn. Các bạn cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/1999 (ngày Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 có hiệu lực thi hành thì chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các quy địn liên quan đến lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp trước 01/01/1999 được thực hiện theo Luật Thuế Lợi tức 1990 và Luật Thuế Lợi tức sửa đổi 1993.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 1 Luật Thuế Lợi tức sửa đổi 1993 và Điều 21, Điều 24, Điều 25 Luật Thuế Lợi tức 1990 thì chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

   - Tổ chức, cá nhân ở miền núi, sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương được giảm đến 50% số thuế lợi tức phải nộp. Các hoạt động vận tải bằng phương tiện thô sơ ở miền núi được miễn thuế lợi tức. Tổ chức, cá nhân kinh doanh di chuyển địa điểm từ miền xuôi lên miền núi được miễn thuế lợi tức từ một năm đến ba năm kể từ khi bắt đầu hoạt động ở miền núi.

   Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ được xét giảm hoặc miễn thuế.

   - Cơ sở sản xuất và một số ngành nghề khác cần khuyến khích đầu tư, nếu có đầu tư mở rộng sản xuất hoặc đầu tư chiều sâu mà đem lại hiệu quả cao hơn so với trước thì được giảm thuế lợi tức theo mức vốn đầu tư bỏ ra, nhưng tối đa không quá 50% số thuế lợi tức phải nộp cả năm và không vượt quá số lợi tức tăng thêm của năm tiếp theo do đầu tư mang lại.

   - Các hoạt động sản xuất, dịch vụ sản xuất thuộc kinh tế gia đình do Hội đồng bộ trưởng quy định được miễn nộp thuế lợi tức.

   - Cơ sở sản xuất mới thành lập được miễn thuế lợi tức 2 năm đầu, kể từ khi có lợi tức và được giảm 50% thuế lợi tức trong 2 năm tiếp theo; riêng cơ sở sản xuất mới thành lập ở các vùng có khó khăn, thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm nữa.

   Cơ sở đang sản xuất ở các vùng có khó khăn được giảm thuế lợi tức tối đa 50%, thời gian giảm thuế không quá 2 năm.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn