Chuyển đổi phương pháp tính thuế

Ngày hỏi:04/09/2014
Theo thông tư sửa đổi 119 mới ra có hiệu lực ngày 1/9/2014.Vậy cho mình hỏi Công ty mình tháng 8 vừa rồi đã đăng ký phương pháp "trực tiếp" giờ muốn đổi sang phương pháp " Khấu trừ" thì làm sao vậy?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm d, khoản 4, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì tiếp tục thực hiện theo phương pháp trực tiếp cho đến hết năm dương lịch đầu tiên. Căn cứ doanh thu của năm dương lịch đầu tiên và tình hình thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hoặc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 2 năm liên tục tiếp theo. Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn