Chuyển lợi tức từ nước ngoài về Việt Nam tính thuế thế nào?

Ngày hỏi:03/06/2019

Tôi góp vốn thành lập công ty tại Singapore, gồm 2 thành viên là tôi và một công ty nước ngoài. Nay công ty chia cổ tức. Xin hỏi, khi chuyển lợi nhuận thu được của tôi về Việt Nam thì tôi sẽ chịu những loại thuế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chuyển lợi tức từ nước ngoài về Việt Nam tính thuế thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN: Khoản 3 Điều 2 hướng dẫn về các loại thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn; Điều 10 hướng dẫn về thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%;

   Căn cứ quy định tại Điều 10 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Singapore về tiền lãi cổ phần;

   Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 24 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Singapore về loại bỏ việc đánh thuế hai lần:

   - Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập mà theo những quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Xing-ga-po, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản tiền tương đương với số tiền thuế nộp tại Xing-ga-po.

   Trường hợp thu nhập đó là tiền lãi cổ phần do một công ty là đối tượng cư trú của Xing-ga-po trả cho một đối tượng cư trú của Việt Nam mà đối tượng đó là một công ty trực tiếp hay gián tiếp sở hữu không thấp hơn 10% vốn cổ phần của công ty thứ nhất, thì số thuế được khấu trừ sẽ tính đến số thuế Xing-ga-po của công ty đó đã nộp trên phần lợi tức dùng để chia tiền lãi cổ phần. Tuy nhiên, số tiền thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trước khi cho phép khấu trừ, phân bổ trên phần thu nhập đó”.

   Trường hợp bạn là đối tượng cư trú của Việt Nam tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Singapore, bạn phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5%.

   Trường hợp bạn đã nộp thuế đối với tiền lãi cổ phần tại Singapore thì sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp ở Việt Nam, tuy nhiên, số thuế được khấu trừ không vượt quá phần thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

   Trường hợp bạn không nộp thuế đối với lãi cổ phần tại Singapore, bạn sẽ không được khấu trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn