Chuyển nhượng công ty TNHH, tài sản công ty có chịu lệ phí trước bạ?

Ngày hỏi:14/05/2019

Công ty TNHH ATrans hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Tài sản của công ty bao gồm 20 đầu kéo container và 25 rơ móoc đều đứng tên công ty trên giấy tờ liên quan. Nay công ty bán lại toàn bộ vốn góp cho 4 cá nhân khác. Sau khi chuyển nhượng, công ty sẽ được đổi tên và tài sản cũng đổi tên theo. Xin hỏi, trong trường hợp này, tài sản là đầu kéo và rơ mooc có phải đóng lệ phí trước bạ? Nếu có thì ai phải đóng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 7 Điều 2 Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ như sau:

   - Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

   Trường hợp các loại máy, thiết bị thuộc diện phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng không phải là ô tô theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không phải chịu lệ phí trước bạ.

   Như vậy, đối với tài sản là xe đầu kéo (ô tô) và rơ móoc sẽ thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

   Đồng thời, căn cứ Điểm b Khoản 18 Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với trường hợp trên như sau:

   b) Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại: điểm c Khoản 2 Điều 196 (Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác); điểm b Khoản 1 Điều 197 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty); điểm c Khoản 1 Điều 198 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn); Điều 199 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ.

   Như vậy, khi đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần do bán toàn bộ phần vốn góp thì đăng ký tài sản cũng chuyển dịch theo. Từ đó phát sinh nghĩa vụ đóng lệ phí trước bạ đối với tài sản chuyển dịch.

   Việc xác định nghĩa vụ đóng lệ phí trước bạ được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP như sau:

   - Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

   Từ đó có thể thấy được rằng nghĩa vụ đóng lệ phí trước bạ trong trường hợp này thuộc về bên nhận chuyển nhượng, cụ thể là 04 cá nhân mua lại toàn bộ phần vốn góp của công ty.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn