Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bên nào có trách nhiệm chịu thuế TNCN?

Ngày hỏi:13/12/2018

Tôi đang có ý định mua đất để làm vốn, tìm hiểu quy định của pháp luật thì tôi được biết thì bên cạnh số tiền chuyển nhượng, còn phải chịu một số số nghĩa vụ tài chính đi kèm trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Liên quan đến vấn đề này. Ban biên tập cho tôi hỏi: Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bên nào có trách nhiệm phải chịu thuế thu nhập  cá nhân? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

   Luật Đất đai 2013.

   Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

   Theo quy định của pháp luật đất đai thì người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trong đó có nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

   Theo của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định:

   Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế (trong trường hợp này thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đât) phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

   Như vậy, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được pháp luật quy định là thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân và đối tượng phải chịu thuế ở đây là cá nhân có thu nhập này. Và khi chuyển nhượng bên chuyển nhượng đã được nhận một phần tiền từ bên nhận chuyện nhượng. Vì vậy nếu trong hợp đồng chuyển nhượng các bên không thỏa thuận về việc bên nào chịu thuế thu nhập cá nhân thì theo quy định của pháp luật bên chuyển nhượng (bên bán) phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn