Có bắt buộc phải có chữ ký số của người mua trên hóa đơn điện tử?

Ngày hỏi:26/03/2019

Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Vậy, có bắt buộc phải có chữ ký số của người mua trên hóa đơn điện tử?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có bắt buộc phải có chữ ký số của người mua trên hóa đơn điện tử?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1e và Khoản 2 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định:

   1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:
   ...

   e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
   ...

   2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

   Theo Công văn 2402/BTC-TCT năm 2016 thì:

   - Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

   - Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và Điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

   Như vậy, không bắt buộc mọi trường hợp người mua đều phải có chữ ký số trên hóa đơn điện tử. Theo đó, đối với người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn