Có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Ngày hỏi:23/04/2015

Đối với thuế TNCN nếu mã số người phụ thuộc bị trùng trường hợp này có được khấu trừ hay không?

  Nội dung này được Chi cục thuế tỉnh Quảng Ngãi tư vấn như sau:

  • Người phụ thuộc được giảm trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và nguyên tắc giảm trừ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013:

   “ c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.”

   Căn cứ qui định nêu trên, nếu người phụ thuộc đáp ứng đủ điều kiện là người phụ thuộc và chưa được giảm trừ vào một người nộp thuế nào trong năm thì được giảm trừ.

   Trường hợp người phụ thuộc bị trùng MST đã được nêu tại “Vấn đề 15” trong tài liệu “MỘT SỐ VƯỚNG MẮC CỦA NNT VÀ CÁCH XỬ LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ CẤP MÃ SỐ THUẾ NPT” đã được đăng tải trên Website của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ http://quangngai.gdt.gov.vn


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ngãi
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn