Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với trợ cấp hưu trí khi tinh giản biên chế?

Ngày hỏi:13/03/2020

Luật sư cho tôi hỏi: Trường hợp được về hưu trước tuổi và hưởng trợ cấp một lần thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với trợ cấp đó hay không? Mong Luật sư hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với trợ cấp hưu trí khi tinh giản biên chế?
   (ảnh minh họa)
  • Tại điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

   - Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

   + ...

   + Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

   Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP có quy định về Chính sách về hưu trước tuổi, cụ thể như sau:

   - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

   - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

   Như vậy, các khoản được hưởng liên quan đến chế độ nghỉ hưu trước tuổi sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế. Vì vậy không phải chịu thuế thu nhập cá nhân với các khoản trợ trợ cấp khi nghỉ hưu trước tuổi.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn