Có phải đóng thuế thu nhập đối với bảo hiểm sức khỏe do công ty mua?

Ngày hỏi:26/09/2019

Tôi là làm việc tại công ty sản xuất mỹ phẩm, công ty tôi có mua bảo hiểm sức khỏe đối với những người làm việc và tiếp xúc với mỹ phẩm. Cho tôi hỏi có phải đóng thuế thu nhập đối với bảo hiểm sức khỏe do công ty mua không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có phải đóng thuế thu nhập đối với bảo hiểm sức khỏe do công ty mua?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

   "2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
   ...
   đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:"

   Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

   "đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

   Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động."

   Như vậy, theo quy định trên thì khoản bảo hiểm sức khoẻ (khoản bảo hiểm không bắt buộc không tích lũy về phí bảo hiểm) mà người sử dụng lao động mua cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Do đó, trường hợp công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn