Cơ quan nào được quyền yêu cầu cung cấp thông tin người nộp thuế?

Ngày hỏi:29/07/2019

Chào ban biên tập, theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế thì có những cơ quan nào được quyền yêu cầu cơ quản lý thuế cung cấp thông tin người nộp thuế? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 99 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định để phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong trường hợp được yêu cầu bằng văn bản, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:

   - Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

   - Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước.

   - Cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

   - Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   => Trên đây là những cơ quan mà trong công tác của mình có nhu cầu sử dụng thông tin người nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế phải có trách nhiệm cung cấp. Mục đích của việc này là để đảm bảo các hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được diễn ra một cách chính xác và hiệu quả.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn