Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin người nộp khi nào?

Ngày hỏi:29/07/2019

Chào ban biên tập, tôi đang nghiên cứu về luật quản lý thuế mới được ban hành, có vấn đề thắc mắc là khi người nộp thuế trốn thuế thì cơ quan quản lý thuế có quyền công khai thông tin người nộp thuế không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 100 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp sau đây:

   - Trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

   - Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác.

   - Không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, hành vi trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật, do đó cơ quan quản lý thuế được quyền công khai thông tin người nộp thuế để đảm bảo sự công bằng đối với những người nộp thuế khác và giúp thuận lợi cho việc thu thuế.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn