Cơ sở sáp nhập chia tách giải thể có phải quyết toán thuế không

Cơ sở sáp nhập chia tách giải thể có phải quyết toán thuế không ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Trường hợp cơ sở sáp nhập, chia tách, giải thể vẫn phải quyết toán thuế với cơ quan thuế và phải gởi báo cáo quyết toán thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập giải thể, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày thứ mười của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn