Công chức thuế khi thực hiện kiểm tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn nào?

Ngày hỏi:29/06/2017

Trong quá trình kiểm tra thuế tại các cơ sở của người nộp thuế công chức thuế được pháp luật quy định có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật tôi là Minh Phương một cán bộ công chức đang làm việc trong một cơ quạn nhà nước, trong quá trình tìm hiểu luật thuế, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau, trong quá trình kiểm tra thuế tại cơ sở của người nộp thuế pháp luật quy định công chức thuế có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Minh Phương (phuong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trong quá trình kiểm tra thuế tại các cơ sở của người nộp thuế công chức thuế có những nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 64 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định kiểm tra thuế;

   b) Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;

   c) Lập biên bản xác nhận số liệu, Lập biên bản kiểm tra thuế; báo cáo kết quả kiểm tra với người đã ra quyết định kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó;

   d) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm.

   Như vậy, trong quá trình kiểm tra thuế tại các cơ sở nộp thuế công chức thuế có các nhiệm vụ và quyền hạn như: thực hiện đúng nội dung trong quyết định kiểm tra thuế, yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra thuế trong quyết định kiểm tra thuế, lập hồ sơ biên bản liên quan trong quá trình kiểm tra thuế. Và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra thuế của mình trước pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung quyền hạn và trách nhiệm của công chức thuế trong quá trình kiểm tra thuế tại các cơ sở của người nộp thuế, tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi của Ban biên tập Thư Ký Luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn