Công ty có khấu trừ thu nhập đối với cộng tác viên?

Ngày hỏi:14/05/2019

Công ty có ký hợp đồng cộng tác viên với một số nhân viên không làm việc toàn thời gian và có trả thu nhập từng lần trên 2 triệu đồng. Công ty muốn hỏi đối với các nhân viên làm việc theo hợp đồng cộng tác viên thì công ty có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả thù lao cho cộng tác viên không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty có khấu trừ thu nhập đối với cộng tác viên?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

   (1) Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thuộc các trường hợp sau đây:

   - Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

   - Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

   (2) Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty có ký hợp đồng cộng tác viên viên với một số nhân viên không làm việc toàn thời gian và có trả thu nhập từng lần trên 2 triệu đồng. Để xác định đối với các nhân viên làm việc theo hợp đồng cộng tác viên thì công ty có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả thù lao cho cộng tác viên thì cần phải xác định được hợp đồng cộng tác viên mà công ty đã giao kết với các nhân viên này thuộc hợp đồng lao động (được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động 2012 và các quy định pháp luật khác về lao động) hay là thuộc hợp đồng dịch vụ (được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự 2015 và các quy định khác liên quan).

   Cụ thể, có hai trường hợp có thể xảy ra như sau:

   - Trường hợp 1: Nếu hợp đồng cộng tác viên mà công ty đã giao kết với nhân viên là hợp đồng lao động được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động 2012 và có thời hạn dưới ba (03) tháng và có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho các nhân viên đó.

   - Trường hợp 2: Nếu hợp đồng cộng tác viên mà công ty đã giao kết với nhân viên là hợp đồng dịch vụ được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự 2015 thì công ty không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập cho nhân viên đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn