Đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong các trường hợp nào?

Ngày hỏi:26/03/2021

Liên quan đến quy định của pháp luật về hoạt động của đại lý thuế. Cho hỏi: Đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong các trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư 10/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Không đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Quản lý thuế trong 03 tháng liên tục.

   - Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định.

   - Tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định).

   - Sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng theo quy định tại Thông tư này.

   - Không thực hiện thông báo, báo cáo theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Thông tư này từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn