Địa điểm kinh doanh có mã số thuế không?

Ngày hỏi:08/12/2014

Em có câu hỏi muốn nhờ các luật sư tư vấn: Theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp: "Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này do cơ quan thuế tạo và gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp) hoặc ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh). Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh." Như vậy thì địa điểm kinh doanh có mã số thuế không, nếu có thì được cấp như thế nào? Địa điểm kinh doanh có thể xuất hóa đơn bán hàng không? Em cảm ơn nhiều ạ!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • Theo như bạn đã tìm hiểu ở trên thì Địa điểm kinh doanh có mã số nhưng không phải mã số thuế bạn nhé.

   - Một công ty có thể mở nhiều chi nhánh và chi nhánh có thể trực thuộc công ty ( nghĩa là có mã số thuế cùng với mã số thuế của tổng công ty) hoặc chi nhánh không trực thuộc mã số thuế công ty ( do doanh nghiệp đăng ký) thì trường hợp này chi nhánh sẽ có mã số thuế riêng không phụ thuộc mã số thuế của công ty nữa;

   - Địa điểm kinh doanh thì có thể là địa điểm kinh doanh của Chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của Công ty, nó là thuế phụ thuộc nên không có mã số thuế riêng. Địa điểm kinh doanh sử dụng hóa đơn của Chi nhánh hoặc công ty phụ thuộc.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn