Địa điểm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp thuế ở đâu ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Hàng năm, các tổ chức có trách nhiệm khai, tính và nộp đủ số tiền thuế phải nộp của năm trong thời hạn chậm nhất là ngày 31/12 năm đó. Trường hợp trong chu kỳ ổ định 5 năm mà người nộp thuế đề nghị được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm đề nghị.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn