Địa điểm thực hiện việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, vào ngân sách nhà nước

Ngày hỏi:27/06/2017

Địa điểm thực hiện việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, vào ngân sách nhà nước được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Huy một cán bộ công chức nay đã về hưu hiện đang sinh sống tại Quân Ninh Kiều TP Cần Thơ, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi ban biên tập Thư Ký Luật như sau địa điểm nộp thuế vào ngân sách nhà nước khác được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Minh Huy (0934124***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Địa điểm thực hiện việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, vào ngân sách nhà nước được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 28 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

   b) Tại Kho bạc Nhà nước;

   c) Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế;

   d) Thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế;

   Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế quản lý thu thuế, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế (gọi chung là cơ quan, tổ chức thu tiền thuế) có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, cán bộ, công chức, nhân viên thu tiền thuế bảo đảm thuận lợi cho người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt kịp thời vào ngân sách nhà nước.

   Như vậy, các cá nhân, tổ chức và các tổ chức liên quan khác có nghĩa vụ nộp thuế thì địa điểm nộp thuế và cá nghĩa vụ liên quan khác về thuế khác được nộp tại cơ quan quản lý thu thuế, tại kho bạc nhà nước, tại các cơ quan tổ chức liên quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về địa điểm nộp tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt, vào ngân sách nhà nước được pháp luật quy định. Để hiểu rõ hơn và chi tiết về vấn đề này bạn có thẻ tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn