Điều kiện để được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế

Doanh nghiệp thành lập mới ở Miền núi, được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng đơn vị chưa hưởng. Thủ tục như thế nào? Nếu đã nộp rồi có được thoái trả không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật quản lý thuế thì Doanh nghiệp tự xác định điều kiện ưu đãi để được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế, Khi kết thúc kỳ tính thuế, đơn vị quyết toán, thực hiện kê khai theo quy định tại các phụ lục tương ứng trong chương trình Hỗ trợ kê khai thuế 2.0 (Chỉ áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với những DN thực hiện đầy đủ đúng quy định về chế độ kế toán, có chứng từ đầy đủ và nộp thuế theo kê khai).

   Trường hợp đủ điều kiện ưu đãi nhưng đơn vị đã kê khai nộp thuế TNDN vào NSNN rồi thì sẽ được cơ quan thuế thoái trả hoặc bù trừ vào thuế phải nộp của kỳ tiếp theo, hoặc bù trừ với các loại thuế còn nợ khác theo quy định của Luật quản lý Thuế

   Nguồn: hanoi.gdt.gov.vn


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn