Điều kiện để dược khấu trừ thuế

Đơn vị mua hàng 1 lần tổng giá thanh toán 35 triệu đồng trên 1 hoá đơn, bên bán cho thanh toán 2 lần, mỗi lần dưới 20 triệu đồng trả bằng tiền mặt. Có được khấu trừ thuế không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Điều kiện để dược khấu trừ thuế là phải có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.Trường hợp của đơn vị mua hàng từng lần có tổng giá thanh toán ghi trên hoá đơn 35 triệu đồng thì phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn