Điều kiện không phải nộp thuế TNCN của người nước ngoài

Ngày hỏi:07/12/2010

Tổng cục Thuế giải đáp câu hỏi của Văn phòng đại diện The Sailor (Thailand) Co., Ltd tại Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp ông Junichi Matsudo làm việc ở Văn phòng.

Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

 • Theo đó, tại Khoản 2, Điều 15, Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Nhật Bản quy định:

  “2. Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ bị đánh thuế tại nước thứ nhất nếu:

  a. Người nhận tiền công có mặt tại Nước kia trong một khoảng thời gian hoặc nhiều khoảng thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch liên quan, và

  b. Chủ lao động hay đối tượng đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại Nước kia, và

  c. Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà đối tượng chủ lao động có tại Nước kia.”

  Theo quy định nêu trên, trường hợp ông Junichi Matsudo làm việc ở Văn phòng The Sailor nếu thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện dưới đây thì thu nhập của ông Junichi Matsudo sẽ không phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam, cụ thể là:

  - Ông Junichi Matsudo ở Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch có liên quan; và

  - “Chủ lao động” thực sự của ông Junichi Matsudo không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam; và

  - Số tiền công của ông Junichi Matsudo không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà “chủ lao động” thực sự của ông Junichi Matsudo có tại Việt Nam.

  Về thủ tục miễn thuế TNCN đối với tiền công mà cá nhân nhận được từ công việc thực hiện tại Việt Nam, theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, thực hiện theo quy định tại Điểm 1.6.1 Mục VI Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC (đối với trường hợp khai thuế tháng của kỳ tính thuế bắt đầu từ tháng 7/2007) hoặc thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điểm 1 Mục II Phần D Thông tư số 133/2004/TT-BTC nêu trên (đối với trường hợp khai thuế tháng của kỳ tính thuế trước tháng 7/2007).


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn