Định nghĩa hạn mức tính thuế và xin văn bản 2031/STNMT-ĐKT

Ngày hỏi:09/01/2016
Kính gửi: Cổng GTĐT TP Hà Nội Tại phần xác nhận của cơ quan chức năng - Mẫu số 01/TK-SDĐPNN ban hành kèm theo Thông tư 153/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính có chỉ tiêu về hạn mức và hạn mức tính thuế. Xin hỏi quý cơ quan: Thế nào là hạn mức tính thuế; hạn mức tính thuế và hạn mức giống và khác nhau ở điểm nào? Đề nghị quý cơ quan cho biết nội dung văn bản số 2031/STNMT-ĐKTK ngày 31/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Kính đề nghị quý cơ quan giải đáp giúp và cho biết nội dung văn bản trên. Trân trọng cảm ơn! Người hỏi: Công Dân ( 10:03 09/01/2016)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế được quy định tại Điểm 1.4, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Chính phủ.
   Các hạn mức công nhận quyền sử dụng đất được quy định tại các điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
   Mời ông tham khảo tại các điều khoản được quy định ở các văn bản trên.
   Tại điều 19 của Thông tư số 153/2011/TT-BTC cũng nêu rõ trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết.

   Đối với văn bản 2031/STNMT-ĐKT ngày 31/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hiện tại trên Cổng Giao tiếp Điện tử Hà Nội chưa có văn bản này.


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn