Doanh nghiệp sản xuất các loại trà thảo mộc, bột làm đẹp chịu thuế VAT không?

Ngày hỏi:25/09/2019

Chào anh, chị: Doanh nghiệp tôi sản xuất các loại trà thảo mộc, bột làm đẹp (nguyên liệu là các loại cây, lá sấy khô) thì có được miễn thuế TNDN, thuế VAT không? Chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Theo khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 quy định những đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

   - Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   - Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

   - Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

   - Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   - Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

   Bên cạnh đó, tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

   Theo thông tin bạn cung cấp công ty bạn sản xuất các loại trà thảo mộc, bột làm đẹp (nguyên liệu là các loại cây, lá sấy khô) không thuộc vào những thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008; Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013Điều 1 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014.

   Vậy nên, công ty bạn phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   *Thuế giá trị gia tăng.

   Theo Điều 3, 4, 5 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 và Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 quy định người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng.

   Bên cạch đó, đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật thuế giá trị gia tăng.

   Như vậy, doanh nghiệp của bạn thu nhập từ việc sản xuất các loại trà thảo mộc, bột làm đẹp (nguyên liệu là các loại cây, lá sấy khô) không thuộc đối tượng được miễn thuế giá trị gia tăng. Nên doanh nghiệp của bạn phải nộp thuế giá trị gia tăng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

   Nguồn:


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn