Doanh thu bao nhiêu thì được khai thuế GTGT theo quý?

Ngày hỏi:10/05/2019

Xin cho hỏi: Ví dụ công ty tôi lập vào giữa năm 2018 nên trong năm 2019 vẫn được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Nếu năm 2019 công ty tôi có doanh thu được khoản hơn 30 tỷ đồng thôi (tôi dự đón là vậy vì đến thời điểm hiện tại công ty tổng kết doanh thu chỉ đạt khoản trên 10 tỷ đồng) thì năm 2020 có bắt buộc phải khai theo tháng không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Theo đó, khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng, trừ một số trường hợp nhất định mà người nộp thuế có thể thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý, khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh, hoặc khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh.

   Trong đó, theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

   Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

   Đồng nghĩa, đối với những người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên thì bắt buộc phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng (trừ trường hợp thuộc chu kỳ khai thuế ổn định).

   Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty của bạn được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vào giữa năm 2018 nên trong năm 2018 và cả năm 2019 công ty bạn thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Năm 2020 công ty khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý?

   Đối với việc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng trong năm 2020, công ty thực hiện theo tháng hay theo quý cần phải căn cứ vào mức doanh thu năm 2019 (tròn năm - từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) của công ty để xác định:

   - Trường hợp doanh thu năm 2019 của công ty đạt trên 50 tỷ đồng thì, từ năm 2020 công ty phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, thực hiện ổn định trong thời gian 3 năm - từ 01/01/2020 đến 31/12/2022.

   - Trường hợp doanh thu năm 2019 của công ty đạt từ 50 tỷ đồng trở xuống thì, từ năm 2020 công ty thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý, thực hiện ổn định trong thời gian 3 năm - từ 01/01/2020 đến 31/12/2022.

   Trường hợp công ty đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý mà muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn