Đơn vị xuất gạo cho Dự trữ Quốc gia thì có phải kê khai tính thuế GTGT không?

Ngày hỏi:03/06/2014
Đơn vị (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) xuất gạo cho Dự trữ Quốc gia thì có phải kê khai tính thuế GTGT không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Tại khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

   "Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

   …”.

   Căn cứ theo quy định trên, trường hợp đơn vị là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán gạo cho Dữ trữ quốc gia (tổ chức khác) thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% thựuc hiện từ ngày 01/01/2014.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thái Nguyên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn