Được công ty mua bảo hiểm nhân thọ có bị tính thu nhập chịu thuế TNCN không?

Ngày hỏi:29/10/2019

Tôi có chút thắc mắc cần được giải đáp. Công ty có chế độ phúc lợi rất tốt dành cho người lao động, công ty tôi có mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, cho hỏi chi phí mua bảo hiểm này có được tính tính thu nhập chịu thuế TNCN không? Xin ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Được công ty mua bảo hiểm nhân thọ có bị tính thu nhập chịu thuế TNCN không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

   "đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

   Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), ... mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.”

   Như vậy, trường hợp doanh nghiệp mua bảo hiểm không tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Ngược lại, doanh nghiệp mua bảo hiểm có tích lũy về chi phí bảo hiểm thì khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm nhân thọ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn