Được hoàn thuế nếu bổ sung C/O hợp lệ?

Ngày hỏi:28/04/2016

Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á (Hà Nội) có thắc mắc về việc điều chỉnh và hoàn số tiền thuế đã nộp thừa khi bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), cụ thể: Có được hoàn thuế nếu bổ sung C/O hợp lệ?

  Nội dung này được Tổng cục Hải quan tư vấn như sau:

  • Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 5, Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau thì cơ quan hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.

   Trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung C/O nhưng không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 5, Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC nêu trên thì thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế; nếu C/O bảo đảm hợp lệ, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Công văn 1122/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn