FTA Việt Nam- Hàn Quốc áp dụng từ ngày nào?

Ngày hỏi:13/04/2016

Công ty cổ phần Daum & Jungan (tỉnh Nam Định) hỏi về thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, theo đó: FTA Việt Nam-Hàn Quốc áp dụng từ ngày nào?

  Nội dung này được Tổng cục Hải quan tư vấn như sau:

  • Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký ngày 5/5/2015.

   Căn cứ Thông tư 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015- 2018.

   Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015- 2018 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc không có điều khoản cam kết về thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa của hai bên.

   Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cổ phần Daum & Jungan căn cứ các quy định tại Thông tư 201/2015/TT-BTC nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu để khai báo mã số, mức thuế nhập khẩu ưu đãi/ưu đãi đặc biệt đúng quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn