Gia đình của viên chức ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam có được miễn thuế nhập khẩu không?

Ngày hỏi:30/08/2019

Trong chuyến bay của tôi có 01 gia đình của viên chức ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam, họ mang khá nhiều hành lý. Vậy cho hỏi: Họ có được miễn giảm thuế nhập khẩu không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016 quy định: Hàng hóa nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trong định mức phù hợp với Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 37 Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 quy định:

   "Các thành viên gia đình của viên chức ngoại giao cùng sống chung với người đó, nếu không phải là công dân Nước tiếp nhận, được hưởng những quyền ưu đãi và miễn trừ nêu trong các Điều từ 29 đến 36."

   Như vậy, gia đình của viên chức ngoại giao cùng sống chung với nhau nếu không phải là công dân Việt Nam thì sẽ được miễn trừ thuế nhập khẩu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn