Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và nộp dần tiền thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày hỏi:21/06/2018

Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và nộp dần tiền thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định như thế nào? Tôi đang làm việc tại Tổng cục Hải quan Hà Nội, công việc của tôi có một số vấn đề cần Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và nộp dần tiền thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không? Hy vọng tôi có thể sớm nhận được hồi đáp từ Ban biên tập. Chân thành cảm ơn và chúc quý Ban biên tập nhiều sức khỏe! Khánh Toàn (toan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 5 Phần II Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 1503/QĐ-TCHQ năm 2018 thì việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và nộp dần tiền thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định như sau:

   1. Về gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt:

   Tại các cấp Chi cục HQ, Cục HQ, TCHQ thực hiện theo quy định tại Quy trình gia hạn thời hạn nộp thuế.

   2. Về nộp dần tiền thuế:

   Thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 106/2016/QH13; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC .

   3. Khi có văn bản gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế của cơ quan có thẩm quyền, công chức thực hiện cập nhật vào Hệ thống KTTT theo quy định.

   Trên đây là nội dung quy định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và nộp dần tiền thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1503/QĐ-TCHQ năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn