Giải đáp về hóa đơn thương mại

Ngày hỏi:11/03/2015

Theo tôi được biết, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chỉ có 2 loại hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn bán hàng. Vậy hóa đơn thương mại là loại hóa đơn gì?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 39/2014 quy định các loại hóa đơn gồm: hóa đơn GTGT (tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) và hóa đơn bán hàng (tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp) tại khoản 7, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 hướng dẫn hóa đơn thương mại đối với trường hợp xuất khẩu.

   Theo quy định tại khoản 1, điều 5 thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 1/9/2014) thì khi bán hàng ra nước ngoài doanh nghiệp không cần lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng mà doanh nghiệp lập hóa đơn thương mại cùng với tờ khai hải quan hàng xuất khẩu như: Invoice, commercial invoice…


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn