Giải đáp về thủ tục điều chỉnh hóa đơn

Ngày hỏi:25/11/2015

Theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC, hóa đơn viết sai tên địa chỉ doanh nghiệp nhưng đúng mã số thuế thì chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn, không cần lập Hóa đơn điều chỉnh. Vậy các hóa đơn năm 2014 mà doanh nghiệp bị sai tên địa chỉ, năm 2015 mới phát hiện thì có phải lập Hóa đơn điều chỉnh không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo nội dung câu hỏi của bạn đọc, Thời báo Ngân hàng xin thông tin như sau: Căn cứ quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp hóa đơn viết sai địa chỉ (như đã nêu) của năm 2014, nhưng đến năm 2015 mới phát hiện, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên mua và bán thì trong trường hợp này, người bán và người mua chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, không cần lập hóa đơn điều chỉnh.

   Để nắm rõ hơn những thông tin về thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bạn đọc có thể đến cơ quan thuế địa phương, nơi doanh nghiệp có trụ sở để được tư vấn hỗ trợ nhằm thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của nhà nước.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Điều chỉnh hóa đơn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn