Giải đáp về ưu đãi thuế cho DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày hỏi:12/08/2015

Công ty tôi có 100% vốn Việt Nam nhưng có dự định chuyển đổi sang hình thức công ty có vốn nước ngoài. Vì vậy, cho tôi hỏi DN có vốn đầu tư của nước ngoài được ưu đãi thuế như thế nào?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • 1. Ưu đãi thuế giữa các loại hình DN: Chính sách thuế hiện hành được áp dụng thống nhất cho mọi loại hình DN (DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH, công ty cổ phần…) theo quy định của pháp luật.

   2. Thuế suất thuế thu nhập DN (TNDN): Hiện nay, chính sách thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế TNDN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Chính phủ hướng dẫn về thuế TNDN.

   Theo đó: Kể từ ngày 1/1/2014, thuế suất thuế TNDN là 22% áp dụng thống nhất cho mọi loại hình DN, trừ các trường hợp:

   - DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

   - Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%.

   - Các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi quy định.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn