Giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT trong tối đa 60 ngày

Ngày hỏi:02/11/2009

Liên quan đến thời hạn hoàn thuế, ông Trần Đức Đán (TP. Hà Nội) phản ánh: Theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC, thời hạn hoàn thuế chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế; trường hợp tính bằng ngày thì tính liên tục, kể cả ngày nghỉ. Nhưng Quyết định số 490/2008/QĐ-TCT ngày 22/5/2008 của Tổng cục Thuế lại quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế là 60 ngày làm việc. Ông Đán đề nghị được giải thích rõ về sự không thống nhất giữa 2 văn bản này và nếu áp dụng thì theo văn bản nào?

Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại điểm 2.2 Mục II phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, thì: "Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo lý do không hoàn thuế".

    Tại Điểm 2 Mục 1 Phần H Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, hướng dẫn về thời hạn kiểm tra trước khi hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế là theo "ngày làm việc", đồng thời để phù hợp với thực tế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế (đối chiếu xác minh hóa đơn, chứng từ, hạch toán sổ sách kế toán,..), Tổng cục Thuế đã có quy định trong Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 22/5/2008 với thời hạn giải quyết hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau chậm nhất là 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

    Ngày 14/10/2009, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1458/QĐ-TCT ban hành kèm theo Quy trình hoàn thuế thay thế Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 22/5/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trong đó có quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau tối đa là 60 ngày theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

    Hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC cho phù hợp, trong đó có xem xét quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn