Giải quyết miễn thuế tại Chi cục Hải quan đối với hàng hóa được miễn thuế theo ĐƯQT, Thỏa thuận

Ngày hỏi:20/12/2018

Đối với một số loại hàng hóa khi nhập khẩu vào nước ta sẽ được miễn thuế theo ĐƯQT, Thỏa thuận mà Việt Nam là thành viên. Anh chị cho tôi hỏi việc giải quyết miễn thuế tại Chi cục Hải quan theo ĐƯQT, Thỏa thuận được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 10 Quy trình về việc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các Tổ chức Phi Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định:

   Khi người đề nghị miễn thuế thực hiện nhập khẩu hàng hóa, Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan kiểm tra hồ sơ và thực hiện như sau:

   1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu ủy thác hoặc cung cấp theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu mà hợp đồng ủy thác, hợp đồng cung cấp hàng hóa không ghi rõ giá cung cấp không bao gồm thuế nhập khẩu thì không giải quyết miễn thuế.

   2. Trường hợp hàng hóa không thuộc Khoản 1 nêu trên thì thực hiện:

   a. Đối với trường hợp thực hiện miễn thuế theo Phiếu theo dõi trừ lùi:

   Công chức hải quan kiểm tra số, ngày Danh mục hàng hóa miễn thuế tại ô ghi chú trên tờ khai hải quan, cập nhật số lượng, theo dõi trừ lùi hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người đề nghị miễn thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản chụp Phiếu theo dõi trừ lùi đã ghi rõ tên hàng, số lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu cùng hồ sơ nhập khẩu.

   b. Đối với trường hợp thực hiện miễn thuế điện tử:

   - Công chức hải quan đề xuất Lãnh đạo đơn vị xử lý miễn thuế tại ô “Cập nhật kết quả và ý kiến của công chức xử lý” trên hệ thống.

   - Sau khi lãnh đạo đơn vị phê duyệt tại ô “Ý kiến của Lãnh đạo” thì chấp nhận thông tin tờ khai và chuyển sang thực hiện các công việc tiếp theo của quy trình thủ tục hải quan. Hệ thống tự động trừ lùi số lượng hàng hóa đã được miễn thuế tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục hàng hóa miễn thuế cho đến khi hết danh mục.

   Trên đây là quy định về giải quyết miễn thuế tại Chi cục Hải quan đối với hàng hóa được miễn thuế theo ĐƯQT, Thỏa thuận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn