Giảm mức phí bảo trì đường bộ

Ngày hỏi:17/04/2014
Theo phụ lục số 01 thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính về biểu mức thu phí sử dụng đường bộ, thì mục 1 (mức thu phí đối với ô tô) có phần ghi chú như sau : "Mức thu của 1 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất". Xe ô tô của chúng tôi có chu kỳ đăng kiểm là 12 tháng và đến hạn đăng kiểm vào tháng 3 hàng năm . Năm 2013 chúng tôi đã nộp phí sử dụng đường bộ năm thứ nhất. Tháng 3/2014, đến kỳ chúng tôi phải nộp phí sử dụng đường bộ năm thứ hai, Vậy nhưng mức phí sử dụng đường bộ mà chúng tôi phải nộp đúng bằng mức phí đối với năm thứ nhất mà không được giảm Vậy đề nghị Quý Cơ quan giải thích giúp tôi Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Xe của bạn có chu kỳ Đăng kiểm 1 năm, nếu bạn nộp phí bảo trì đường bộ 1 năm thì sẽ không được miễn giảm.

   Trường hợp, xe của bạn có chu kỳ đăng kiểm 1 năm (12 tháng): nếu bạn nộp phí BTĐB đồng thời cả năm thứ nhất và năm thứ 2 tiếp theo thì xe của bạn 1 tháng nộp bằng 92% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất (tính từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24); nếu bạn nộp tiếp cả năm thứ 3 tiếp theo thì xe của bạn nộp 1 tháng bằng 85% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất (tính từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30).


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn