Hao mòn TSCĐ

Ngày hỏi:13/10/2014
Chi cục thuế cho phép tôi được hỏi với nội dung như sau" cty tôi thực hiện khấu hao TSCĐ theo PP đường thẳng nhưng trong quá trình hạch toán bộ phận kế toán hạch toán thiếu phần hao mòn trong năm thay vì cả năm là 488 tr nhưng chỉ hạch toán 224tr vậy cho phép tôi được hỏi phải giải trình như thế nào với cơ quan thuế ( làm tăng lợi nhuận cty) xin cảm ơn!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định.

   “5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

   a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

   Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có)”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn thực hiện khấu hao TSCĐ không đúng quy định (làm tăng lợi nhuận), nếu việc khấu hao trên ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp của năm quyết toán thì bạn thực hiện khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm.

   Hồ sơ Công ty bạn nộp cho cơ quan thuế:

   - Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm đã điều chỉnh;

   - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm giảm số thuế TNDN phải nộp của kỳ quyết toán thuế TNDN năm;

   - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn