Hết thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử thì có được tiêu hủy không?

Ngày hỏi:25/06/2020

Cho mình hỏi khi hóa đơn điện tử được lưu trữ đã hết thời hạn lưu trữ thì được tiêu hủy có đúng không? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định như sau:

   Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.

   Hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

   Như vậy, khi hết thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử và không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tiêu hủy hóa đơn điện tử đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn