Hộ gia đình có được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hàng năm không?

Ngày hỏi:31/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định pháp luật hiện hành thì hộ gia đình có thuộc đối tượng được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hàng năm không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Luật đất đai 2013 có quy định:

   Điều 55. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

   Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

   => Như vậy, theo quy định trên thì hộ gia đình vấn thì vẫn được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

   Nhưng việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân phải dựa trên những căn cứ sau:

   UBND cấp huyện quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân dựa trên 02 căn cứ sau:

   - Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ quy định chi tiết diện tích đất được phép chuyển mục đích, diện tích đất được giao, cho thuê đất...).

   - Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong đơn xin giao đất.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT