Hộ gia đình có được mua hóa đơn của cơ quan thuế?

Ngày hỏi:06/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Khi hộ gia đình có nguồn thu từ việc cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp, doanh nghiệp yêu cầu xuất hóa đơn thì hộ gia đình có được đến cơ quan thuế để mua hóa đơn xuất cho bên doanh nghiệp không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có quy định:

   1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

   a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

   Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

   b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

   => Theo quy định trên thì đơn vị hộ gia đình kinh doanh có thu thuộc đối tượng mua hóa đơn của Cơ quan thuế để ghi nhận doanh thu thu được trong quá trình hoạt động của đơn vị mình. Vậy nên, nếu doanh nghiệp yêu cầu xuất hóa đơn thì hộ gia đình có thể đến cơ quan thuế để mua hóa đơn xuất cho bên doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mua hóa đơn khống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn