Hồ sơ báo giảm người phụ thuộc gồm những gì?

Ngày hỏi:14/08/2020

Bên em có NLĐ báo giảm người phụ thuộc, vậy bên em cần chuẩn bị giấy tờ gì để báo giảm người phụ thuộc cho người lao động?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1h Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì trách nhiệm đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

   Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

   Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo Khoản 1c Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

   Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập - Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

   Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập.

   Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn