Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước

Ngày hỏi:27/11/2015

Do mặt hàng xuất khẩu nguồn cung cấp chủ yếu ở các tỉnh Tây nguyên nên không nhận được hổ trợ của tỉnh, thị trường còn hẹp, hồ sơ hoàn thuế kéo dài, ảnh hưởng nguồn vốn. 

  Nội dung này được Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2, khoản 4, Điều 60 Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của luật Quản lý thuế “ 2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 06 ngàylàm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định Hoàn thuế theo đề nghị của người nộp thuế; Trường hợp không đáp ứng điều kiện hoàn thuế trước thì thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau, hoặc thông báo lý do không hoàn thuế.” “4. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không hoàn thuế.” Căn cứ vào các quy định nêu trên quy định thời hạn hoàn thuế: Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau thì thời hạn chậm nhất là 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế theo đề nghị của người nộp thuế.(tùy từng trường hợp cụ thể, nếu trường hợp hồ sơ đầy đủ, kịp thời, không có rũi ro có thể được giải quyết trước 06 ngày làm việc) Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì thời hạn chậm nhất là 40 (bốn mươi ) ngày làm việc, cơ quan thuế phải ra quyết định hoàn thuế (tùy từng trường hợp cụ thể, nếu trường hợp hồ sơ đầy đủ, không có rủi ro có thể được giải quyết trước 40 ngày làm việc). Vậy cơ quan thuế hướng dẫn để DN được biết và thực hiên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn