Hoàn thuế GTGT

Ngày hỏi:02/04/2015
Kính chào Cục Thuế! Công ty tôi có đề nghị hoàn thuế năm 2014, có đoàn kiểm tra đến, do có 2 hoá đơn hết hạn thanh toán mà vẫn chưa thanh toán nên bị loại ra, trên tờ khai cũng loại ra khoản tiền đó. Bây giờ công ty chúng tôi làm phụ lục gia hạn thanh toán, vậy chúng tôi có được hoàn tiền thuế GTGT 2 hoá đơn đó hay không? giờ chúng tôi điều chỉnh trên tờ khai như thế nào? Mong được hướng dẫn cụ thể từ quý Cục Tiền lãi vay Ngân hàng bên Hàn Quốc có thuộc dạng miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần hay không? hay được miễn thuế nhà thầu theo thông tư nào? luật nào? Mong được hướng dẫn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

   Căn cứ Điều 10 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm c, Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

   Căn cứ Điều 22 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

   “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014”.

   Căn cứ khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

   Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   1. Trường hợp Quyết định xử lý không được khấu trừ, hoàn thuế của cơ quan thuế trước thời điểm ngày 15/11/2014 thì đơn vị được kê khai khấu trừ bổ sung và đề nghị hoàn thuế nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

   Trường hợp Quyết định xử lý không được khấu trừ, hoàn thuế của cơ quan thuế sau thời điểm ngày 15/11/2014. Sau đó, đơn vị có phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thanh toán thì đơn vị được kê khai khấu trừ bổ sung. Khi thanh toán, nếu đơn vị không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì số thuế đầu vào tương ứng không được khấu trừ, đơn vị phải kê khai điều chỉnh giảm vào kỳ phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt. Tùy theo thực tế phát sinh, đơn vị kê khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

   2. Về việc tiền lãi vay ngân hàng bên Hàn Quốc có được miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hay miễn thuế nhà thầu. Đề nghị đơn vị căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và quy định cụ thể tại Hiệp định giữa Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Đại Hàn Dân Quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập; Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại việt nam; Thông tư số 103/2014/TT- BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam để thực hiện.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn