Hoàn thuế GTGT nộp thừa

Ngày hỏi:27/02/2014
Trường hợp công ty tôi cũng giống câu hỏi 337, nhưng tôi không rõ là khi hoàn lại tiền nộp thừa (do bên Kho bạc trích 2%) thì cơ quan thuế có phải kiểm tra hồ sơ kế toán của công ty rồi mới được hoàn không? Ngoài ra nếu công ty tôi muốn cấn trừ với các loại thuế khác như Thuế Môn bài, TNDN có được ko? Rất mong được quý cơ quan giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:
   c) Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã có xác nhận nộp thừa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như: xác nhận của cơ quan Hải quan về số tiền thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu, hoặc biên bản thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế kết luận số tiền thuế nộp thừa): Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này gửi người nộp thuế. Trường hợp này, cơ quan thuế không thực hiện phân loại hồ sơ thuộc diện: hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
   Căn cứ quy định trên. Công ty bạn lập hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa, trường hợp này không phân loại hồ sơ thuộc diện: hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Chậm nhất 05(năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, bạn nhận được Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước (cấn trừ với các loại thuế khác như Thuế Môn bài, TNDN) theo mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này.
   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn