Hoạt động tổ chức lớp năng khiếu thiếu nhi không phải nộp thuế

Ngày hỏi:02/06/2010

Trường hợp Nhà thiếu nhi tổ chức các lớp năng khiếu cho trẻ em, có thu học phí theo nguyên tắc thu bù đắp chi phí thì Nhà Thiếu nhi không phải nộp thuế đối với phần thu nhập từ các hoạt động này.

Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

 • Từ thắc mắc của Thành đoàn Hà Nội về việc áp dụng chính sách thuế đối với Cung thiếu nhi Hà Nội, Bộ Tài chính đã có Công văn hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố về chính sách thuế đối với hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc.

  Theo Hướng dẫn liên tịch số 15/HDLT/BTCTW-TƯĐTNCSHCM ngày 29/11/2002 của Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đoàn TNCSHCM về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các Nhà thiếu nhi ở các địa phương, chức năng của Nhà thiếu nhi là "Tập hợp thiếu nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động. Tạo môi trường giáo dục toàn diện qua các mô hình, các phương thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nhằm giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi.... Phát hiện năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn"

  Nhiệm vụ của Nhà thiếu nhi là "tổ chức các lớp học, câu lạc bộ, các đội, tổ, nhóm...về khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp, thẩm mỹ, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nghi thức đội, các hoạt động xã hội nhằm phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng, đào tạo tài năng cho đất nước và địa phương..."

  Điều 10 Mục I Chương III Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có quy định: "Đơn vị sự nghiệp có các hoạt động dịch vụ phải đăng ký, kê khai, nộp đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có)";

  Căn cứ các hướng dẫn trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  Trường hợp Nhà thiếu nhi tổ chức các lớp năng khiếu cho trẻ em theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, có thu học phí theo nguyên tắc thu bù đắp chi phí thì Nhà Thiếu nhi không phải nộp thuế đối với phần thu nhập từ các hoạt động này.

  Trường hợp Nhà thiếu nhi thực hiện các hoạt động dịch vụ khác thì Nhà Thiếu nhi phải kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ các hoạt động đó theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn