Hỏi đáp về hóa đơn xuất khẩu

Ngày hỏi:11/07/2014
Công ty tôi trước đây đã đặt in hóa đơn xuất khẩu và sử dụng chưa hết, nay công ty tôi muốn được tiếp tục sử dụng hết số hóa đơn xuất khẩu này thì công ty tôi cần làm các thủ tục gì?

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Hòa Bình tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 3, Điều 32, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   Trường hợp đơn vị của anh/chị chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theo các văn bản quy định trước đây mà vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

   Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hoà Bình
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hóa đơn xuất khẩu
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn