Hội đồng Nhân dân tỉnh có quyền quyết định lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm không?

Ngày hỏi:18/09/2019

Cho mình hỏi hiện nay thì Hội đồng Nhân dân tỉnh có quyền quyết định lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ: Thông tư 250/2016/TT-BTC

   Theo Điều 3 Thông tư 250/2016/TT-BTC thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định:

   1. Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).

   2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).

   3. Lệ phí hộ tịch.

   4. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

   5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

   6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

   7. Lệ phí đăng ký kinh doanh.

   Như vậy, hiện nay thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không còn quyền quyết định lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch bảo đảm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn