Hỏi về đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng

Ngày hỏi:27/02/2015
Xin Cục thuế cho hỏi: Công ty tôi thuộc lính vực chăn nuôi gia súc, về hình thức thì Công ty tôi trực tiếp mở trang tại chăn nuôi và đi thu mua từ các hộ nông dân chăn nuôi về, theo như luật thuế gtgt thì những sản phẩm mà công ty tự sản xuất ra đem đi bán thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và những sản phẩm thu mua từ các hộ chăn nuôi về khi bán ra thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%, Nhưng tôi chưa rõ sản phẩm thu mua từ các hộ dân về làm giống nhưng trong quá trình nuôi 1 thời gian mà không đủ tiêu chuẩn làm giống thì mang ra bán thịt thì như vậy sản phẩm này có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Xin trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Hòa Bình tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

   + Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

   + Tại Khoản 5, Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

   “5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

   Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

   Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

   ...”

   + Tại Khoản 5 Điều 10 quy định thuế suất 5%:

   “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

   …”

   + Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

   “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

   …”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty của độc giả Nguyễn Thị Kim Anh thu mua gia súc từ các hộ dân chăn nuôi về làm giống, sau một thời gian nuôi gia súc không đủ tiêu chuẩn làm giống bán ra thì sản phẩm này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Riêng trường hợp công ty thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hoà Bình
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn