Hỏi về thuế

Ngày hỏi:22/04/2015
Em muốn tìm hiểu kỹ hơn thông tin thuế về bảo hiểm tư nhân

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 3, khoản 4, Điều 5 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định.

   “Điều 5. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế

   3. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế được thực hiện thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

   4. Ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếng Việt....”.

   Căn cứ quy định trên. Ngôn ngữ trong câu hỏi của bạn không phải là tiếng Việt, vì vậy Cục Thuế không rõ nội dung để trả lời cho bạn.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn