Hỏi về thuế Nhà Thầu (FCT)

Ngày hỏi:01/07/2015
Chào Cục Thuế BP xin cho e hỏi, trong thời gian hoạt động, doanh nghiệp có tính thuế nhà thầu cho một số nhà cung cấp nước ngoài. vậy nếu tính thuế FCT thì giá tính thuế sẽ được tính như thế nào? trong thông tư 103/2014/TT-BTC điều 12 có qui định doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp hàng hoá dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tương chịu thuế GTGT mà nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do bên việt nam trả thay nhà thầu nước ngoài, n hà thầu phụ nước ngoài nếu có. --> DT tính thuế GTGT là DT bao gồm cả Thuế GTGT và Thuế TNDN phải không? và do hợp đồng nhà thầu thể hiện bằng $ bên công ty se phải thanh toán bằng tiền $, nhưng khi tính thuế thì bên cty phải lấy tỉ giá ngày nào? rất mong sự phản hồi sớm nhất từ cục thuế. xin cảm ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, quy định về doanh thu tính thuế GTGT.

   Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định thời điểm xác định thuế GTGT .

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   1. Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. Lưu ý: doanh thu tính thuế GTGT là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

   2. Khi tính thuế GTGT, Công ty xác định tỷ giá theo tỷ giá tại thời điểm xác định thuế GTGT quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn